Кандидати

Николай Ялъмов

Как да инвестираме парите си в условия на висока инфлация?
Какви новости ще предложат от Капман на клиентите си?
Какво се случи на MTF Sofia в периода от предходното издание на Шумът на парите до днес?

Тези теми ще засегне по време на участието си в панел Лични финанси, част от Шумът на парите 2022, председателят на борда на директорите на Капман Холдинг Николай Ялъмов.
Дискусията е със стартов час 13.30 на 7 юни.
Кой е Николай Ялъмов?
Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД. Има 20-годишен опит в сферата на финансите и управлението.
Николай Ялъмов участва в управителните органи на Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска Асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Той е учредител (през 2012 г.) и председател на Управителния съвет на фондация „Захари Стоянов“.
Николай Ялъмов е магистър по „Финанси“, притежава правоспособност като брокер на ценни книжа от КЦКФБ.